Citrus Collection of Petr Broza

Petr Broža, Moravec 120, 592 54

e-mail:  broza@colas.cz (zaměstnání)

petrbroza@seznam.cz (soukromý mail)

http://www.citruscollectionbroza.wz.cz/

mobil: +420607853687

 

Vážení přátelé - pěstitelé citrusů,                                        dovolte, abych Vás seznámil se svou sbírkou citrusů. Citrusy pěstuji téměř dvacet let a v roce 1987 jsem začal budovat svůj první skleník s dvojitým zasklením. Má rozměr 8 x 6,5 m a je zapuštěný 2,5 m pod úroveň okolního terénu. Výskyt spodní vody a nedostatek světla mne donutily v roce 1996 ke zvednutí pěstebních záhonů o 1 metr. V roce 2000 jsem přistavěl dalších 4,2 x 6,5 m plochy pokryté 16 mm dvou komůrkovými polykarbonátovými deskami. Pěstební záhony jsou tentokrát 1 m pod okolním terénem. Větší světelná intensita světlomilným citrusům jednoznačně prospívá. V roce 2001 došlo k dalšímu zvětšení pěstební plochy o 5 x 6,5 m. Tentokrát jde pouze o fóliovník osazený na stávající terén. Používá se od dubna do října jako letní stanoviště pro rostliny v nádobách. Vynikající světelné podmínky jsou částečně degradovány nižší teplotou v dubnu a říjnu. Podobně slouží sklolaminátovík, postavený na jaře roku 2003. Má plochu necelých 30m2.Ve sklenících pěstuji především citrusy, ale své místo na přezimování zde mají i jiné subtropické druhy. Např. fíkovník, vavřín, granátovník, rohovník, cicimek, japonská mišpule, fejchoa, kiwi aj., které na jaře přenáším na venkovní expozici. Také vychutnáváme mnoho odrůd vinné révy. Odolné, převážně mezidruhové křížence, tzv. interspecifické odrůdy pěstuji úspěšně i venku, přestože Moravec s nadmořskou výškou blížící se 600 m leží na Vysočině v okresu Žďár nad Sázavou.Rád navštěvuji různé přímořské státy, kde se pěstují citrusy. Z těchto míst ale i od dalších pěstitelů získávám nové odrůdy.V současnosti jich mám okolo pěti set a stále větším problémem je umístění nových variet do omezené plochy skleníku. Proto přesazuji do jednoho kontejneru dvě i více rostlin. U větších rostlin ve volné půdě budu přeroubovávat kosterní větvě jinými odrůdami. Tento způsob se osvědčil u vinné révy a tak v současnosti mám na pěti původních rostlinách asi dvacet různých odrůd. U citrusů je mým přáním  dovést každou odrůdu k plodnosti a to i v miniaturní podobě. Upřednostňuji pestrost plodů před velikostí sklizně. Plody zaznamenávám na fotografie a nyní též do digitální podoby. Bohužel mnoho odrůd jsem nestačil vyfotografovat nebo již nemám negativ a tak jejich převod do digitálního obrazu je komplikovaný a na úkor kvality snímků. U některých malých rostlinek může jejich opětovné zaplození trvat několik let a mnoho již plodících odrůd se mně nepodařilo udržet. Při zhotovování starších snímků jsem jistě netušil, že se v budoucnosti stanou součástí tohoto CDROMu. Proto omluvte špatnou kvalitu některých snímků. Na závěr chci podotknout, že citrusům věnuji veškerý volný čas a prostředky.Bohužel volného času i prostředků mám minimálně a to se podepisuje na údržbě skleníků i na citrusech. Zhotovení tohoto CDROMu předcházely velké výdaje a mnoho hodin práce, proto prosím aby jste tento disk nekopírovali a případné zájemce o CDROM odkázaly přímo na autora. Vysvětlivky k jednotlivým souborům v kombinaci anglické a české verze:

1.Introduction
 -1.Introduction – úvod, M. Word
 - 2.Label – nálepka na CD

 - 3.List of Varieties Broza  I.03 – seznam mých odrůd, M. Excel

 - 4.Instruction on Cultivation Citrus – pěstování citrusů (dle ing.Matějky), M.Word

 - 5.Citrus of the world - Version September 2002 – seznam světových odrůd citrusů včetně českých synonym (jsem jedním z přispěvatelů), Adobe Acrobat

 

2. My Garden & Greenhouse

 - 1.Garden – obrázky z mé zahrady

 - 2.Greenhouse – obrázky mých skleníků
 

3.Album of My Citrus Species – obrázky mých citrusů rozdělených volně do skupin včetně jejich hybridů:

 - 1.Papeda

 - 2.Lime – lajmy

 - 3.Citron – cedráty

 - 4.Lemon – citroníky

 - 5.Shadock – pomello – šedoky

 - 6.Grapefruit – grepy

 - 7.Bitterorange – bigarádie včetně druhů blízkých bigarádiím
 - 8.Orange – pomerančovníky
 - 9.Junos – skupina Junos
 - 10.Mandarine – mandariny několika druhů
 - 11.Other Citrus – zbylé nezařazené odrůdy
 - 12.Eremocitrus – samostatný rod - australský endemit E.glauca
 - 13.Kumquat – zástupci rodu Fortunella
 - 14.Microcitrus – mikrocitrusy
 - 15.Poncirus – trifoliáta a její hybridy

 - 16.Severinia – zástupce rodu Severinia buxifolia

 
4. Photographs from exhibitions – fotografie z mé účasti na výstavách
 

5. Other Subtropical Plants - několik dalších subtropických rodů, které pěstuji

 
6.My Website – mé internetové stránky http://www.citruscollectionbroza.wz.cz/
 

7.My travels in search of citrus – mé cesty za citrusy v obrázcích:1990 Croatia (no pictures), 1993 Spain, 1994 Croatia, 1995 Spain, 1996 Croatia, 1997 Corsica, 1997  Greece, 1998-Germany-Switzerland-France-Italy, 1999 Germany Dresden, 1999 Germany Mainau, 1999 Italy Tuscana, 2000 Italy-France-Switzerland, 2001 Italy-Liguria, 2001 Italy-Calabria-Sicily-Tuscana, 2002 Finland, 2002 France, 2003 Italy Tuscana

 
8. Historical citrus – informace o historických citrusech
 
9.Greenhouse - videorecording

 

Na závěr Vám chci popřát mnoho úspěchů v pěstování citrusů, ať Vás tato ušlechtilá záliba neopustí ani po menších nezdarech, které potkávají i zkušené pěstitele. Snad Vám k tomu přispějí i moje obrázky.

Moje poděkování a vděčnost za pomoc při vzniku „Citrus Collection of Petr Broza“ patří synovi Petrovi a kamarádům Vladovi z Havajských ostrovů a Lubošovi z Radkova.

 

                                                                     Petr Broža